ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 08/11/1971

מסקנות ועדות החינוך והתרבות והשירותים הציבוריים בענין ״נוער במצוקה״.

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים