ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 01/11/1971

מסקנות ועדות החינוך והתרבות והשירותים הציבוריים בעניין: ״נוער במצוקה״.

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים