ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 20/10/1971

מסקנות ועדות החינוך והתרבות והשירותים הציבוריים בענין: ״נוער במצוקה״. (פרק ד': שיקום וסעד, סעיפים: 1 - 7)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים