ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 16/08/1971

מסקנות ועדת החינוך והתרבות והשירותים הציבוריים בענין נוער במצוקה.

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים