ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 02/08/1971

המשך הדיון במסקנות ועדות החינוך והתרבות והשירותים הציבוריים בענין ״נוער במצוקה״

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים