ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 19/07/1971

המשך הדיון על מסקנות ועדות החינוך והתרבות והשירותים הציבוריים בענין הנוער במצוקה.

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים