ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 12/07/1971

מסקנות ועדות החינוך והתרבות והשירותים הציבורים בענין הנוער במצוקה.

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים