ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 29/03/1971

שאילתות ; בעיית נוער במצוקה בארץ בכלל ובירושלים בפרט.

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים