ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 22/03/1971

בעיית נוער במצוקה בארץ בכלל ובירושלים בפרט.

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים