ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 16/03/1971

בעיות הנוער במצוקה בארץ בכלל ובירושלים במיוחד - הצעה לסדר היום של חברי הכנסת פרוש. ביבי, וורדיגר, אבנרי, וילנר, אביזוהר, כץ, סנה, שוסטק, סנהדראי.

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים