ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 24/12/1972

הצעת תקציב הכנסת לשנת הכספים 1973

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים