ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 11/01/1972

הצעת תקציב הכנסת לשנת 1972. (בטחון הכנסת, רזרבה).

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים