ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 12/07/1970

נוסח לוועדת המשנה - 9.7.70 ; הצעות לסדר- היום - הצעה לוועדה.

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים