ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 05/07/1970

תיקון תקנון הכנסת בענין הצעות לסדר-היום נוסח לוועדת המשנה - 5.7.70 ; הצעות לסדר-היום - הצעה לוועדה. (סעיפים 16 - 20).

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים