ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 28/06/1970

״תקנון הכנסת בענין הצעות לסדר היום - הצעה לסעיפים 7 - 11״ (נוסח לוועדת המשנה - 28.6.70) וסעיפים 13-11.

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים