ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 21/06/1970

״הצעות לסדר-היום״ - נוסח לוועדה, סעיפים 11-7.

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים