ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 19/05/1970

דיון בבעיות שהתעוררו ומתעוררות לגבי סעיפי התקנון של הכנסת.

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים