ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 27/06/1971

סעיפים 71יג: 71יד: 71טו: 71טז: 71יז: 71יח: 71יט: 71כ: 71כא: 71כב: 71כג: 71כד.

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים