ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 20/06/1971

תיקון לתקנון הכנסת - פרק הצעות לסדר-היום. (סעיפים: 71ו', 71ט', 71י' ו-71יב').

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים