ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 09/05/1971

הניסוח הסופי של ההצעה לתיקון התקנון - פרק הצעות לסדר-היום. (סעיפים: 1: 2- (30, 31, 32, 33, 34): 3:4.)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים