ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 17/07/1973

אישור החלטה בענין גימלאות לחברי-הכנסת ובענין טיפול וסיעוד רפואי ; הגדלת הסכום עבור עתונות לחברי הכנסת.

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים