ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 09/07/1973

החלטה בדבר החזר היוון קיצבת חבר כנסת לשעבר ; החלטה בדבר צירוף תקופות כהונה של חברי הכנסת שכיהנו כראשי רשויות מקומיות ; החלטה בדבר שירות רפואי לחברי הכנסת ; חישוב הגימלאות לחברי הכנסת.

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים