ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 27/03/1973

חוק שכר חברי הכנסת (תיקון מס' 9) ; עתונות עבור חברי הכנסת ; דיווח בדבר שירותי בריאות לחברי הכנסת.

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים