ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 02/01/1973

תשלום תוספת ילדים לחה״כ ע״י ביטוח לאומי ; גמלאות לחברי הכנסת הראשונה ; אש״ל ודמי נסיעה ; עתונות לחברי הכנסת בגמלאות.

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים