ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 15/02/1972

אישור נוסח לתשלום תוספת משפחה כנהוג לגבי עובדי המדינה ; אישור נוסח לגימלאות וקציבת הביטוח הלאומי ; קביעת הענקות ותשלומים לחברי הכנסת ; תשלום אש״ל לחברי הכנסת ; ההקצבה בענין עתונות וספרות ותשלום הוצאות נסיעה בירושלים.

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים