ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 08/02/1972

פניית ח״כ בן-פורת בדבר צרוף תקופות כהונה של חברי הכנסת; תקנון סעיף 32 להחלטה בדבר גמלאות לחברי הכנסת, להגדיל את ההשתתפות בהוצאות נסיעה מ-60% ל-70% מהסכום המשתלם לשר לשעבר ; פניית ח״כ סורקים בדבר תשלום אש״ל חברי הכנסת המשתתפים בסיורים ; הגדלת תשלום אש״ל לחברי הכנסת ; גימלאות וקצבת הביטוח הלאומי ; חוק שכר חברי הכנסת (תיקון), תשל״ב-1972 ; הגדלת ההשתתפות בהוצאות דמי הנסיעה לחברי הכנסת ; תשלום עבור עתונות ודמי הבראה לחברי הכנסת ; הקצבות לסיעות.

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים