ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 08/12/1970

חוק שכר חברי- הכנסת, תשל״א-1971 ; תעריף האש״ל היומי לחברי-הכנסת ; קבוצת עתונות וספרות לחברי - הכנסת.

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים