ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 07/04/1970

דיון על הבעיות - שכר, אש״ל, תוספת לילדי חברי הכנסת, ותק ועוד - של חברי הכנסת - הקצבות לסיעות ולמזכירי סיעות.

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים