ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 23/02/1970

מכתביו של עו״ד ר. נדבי בדבר הפקעת שטחים לסלילת הכביש תל-אביב-נתניה-חיפה ללא תשלומי פיצויים לבעלים:

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים