ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 22/12/1969

סדרי עבודת הוועדה.

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים