ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 09/12/1969

בחירת יושב-ראש הוועדה לפניות הציבור ; דרכי פעולת הוועדה.

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים