ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 17/02/1969

דו״ח על פעולות הוועדה.; התייעצות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים