ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 12/02/1968

דו״ח על פעולות הוועדה.; התייעצות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים