ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 19/12/1966

החלטה בדבר הצעד שיינקט בקשר לדרישותיהם של אנשי כפר ״תוחלת״.

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים