ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 06/12/1966

בקשותיהם וטענותיהם של נציגי אגודת ״מעוז״

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים