ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 03/01/1966

סדרי עבודת הוועדה; טיפול בענינו של מר שרים; עיון בפנייתם של אנשי כפר בעינה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים