ישיבת ועדה של הכנסת ה-5 מתאריך 10/01/1965

דיון על מדיניות הסעד ומצב הסעד ברשויות-המקומיות.

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים