ישיבת ועדה של הכנסת ה-1 מתאריך 03/07/1951

סיום הדיון על חוק שירות הביטחון (תיקון מס'2) תשי"א - 1951; סיום הדיון על הודעת חבר הכנסת מרדכי בנטוב ותשובת שר החוץ במליאת הכנסת ביום כ"ט באייר, תשי"א (4.6.51)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים