ישיבת ועדה של הכנסת ה-1 מתאריך 19/06/1951

הצעת חוק שירות הביטחון (תיקון מס' 2) תשי"א -1951

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים