ישיבת ועדה של הכנסת ה-1 מתאריך 04/05/1951

מאסר מנהיגים ציוניים ברומניה; מצב הביטחון בגבול ישראל-סוריה; חוק שירות הביטחון (תיקון מספר 2) תשי"א-1951

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים