ישיבת ועדה של הכנסת ה-1 מתאריך 08/04/1951

דיו וחשבון על המצב בעמק בחולה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים