ישיבת ועדה של הכנסת ה-1 מתאריך 04/04/1951

חוק שירות הביטחון (תיקון) תשי"א-1951 (דיון אחרון)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים