ישיבת ועדה של הכנסת ה-1 מתאריך 30/01/1951

חוק ההתגוננות האזרחית, תשי"א-1950 (המשך); רשות מעבר לתושבים ערביים באזור הממשל הצבאי

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים