ישיבת ועדה של הכנסת ה-1 מתאריך 16/01/1951

חוק ההתגוננות האזרחית, תשי"א-1950 (המשך); הצעה לסדר היום בדבר זכות מעבר בשטחים של הממשל הצבאי

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים