ישיבת ועדה של הכנסת ה-1 מתאריך 31/07/1950

חוק להארכת תוקף של תקנות שעת חירום (אזורי ביטחון), תש"י 1950

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים