ישיבת ועדה של הכנסת ה-1 מתאריך 03/07/1950

תשובת הממשלה לפניית מזכיר האו"ם בעניין קוריאה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים