ישיבת ועדה של הכנסת ה-1 מתאריך 06/06/1950

תכנית ירושלים; תיקונים לתקנות שירות הביטחון - הוצעו לכנסת על ידי חבר הכנסת י.בר-יהודה; דין-וחשבון של ועדת החקירה בראשותו של השופט אולשן;חוק בתי קברות צבאיים; הצעת סיעת "חרות" לערוך חקירה על נפילת העיר העתיקה; הצעה לדון מל סדריו ומנגנונו של משרד-הביטחון; שאלת גיוסם של בעלי משקים חקלאים קטנים לעתודות; בעיית גיוסם של חברי הכנסת לעתודות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים