ישיבת ועדה של הכנסת ה-1 מתאריך 10/05/1950

הצעת תיקונים לתקנות שירות הביטחון; חוק בתי קברות צבאיים, תש"י -1950

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים