ישיבת ועדה של הכנסת ה-1 מתאריך 08/02/1950

חוק לתיקון חוק שרות הביטחון תש"י 1950

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים