ישיבת ועדה של הכנסת ה-1 מתאריך 06/09/1949

המשך הדיון בחוק שירות הביטחון, תש"ט-1949

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים